‼️ Update n.a.v. de publicatie van het ministerieel besluit van 15/05‼️

Vanaf 18 mei 2020 is dubbelspel terug mogelijk. Volgende regels moeten hierbij wel in acht genomen worden:
- Tijdens het dubbelspel moet er 1 meerderjarige speler de rol van toezichthouder op zich nemen. Deze persoon kijkt erop toe dat de veiligheidsmaatregelen nageleeft worden.
- De 1,5m social distancing moet steeds in acht gehouden worden, ook als dat wil zeggen dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.
- De mensen die op de reservatie vermeld staat, moeten ook de mensen zijn die op het plein aanwezig zijn. Als er wijzigingen gebeuren, gelieve ALTIJD uw reservatie aan te passen. Is het te kort op voorhand, laat dit dan weten aan 1 van de bestuursleden. Dan kunnen zij de reservatie aanpassen.

Meer info kunt u vinden op deze website: https://www.tennisvlaanderen.be/playsafeandgo-spelers

#Playsafe&Go

Covid-19 update n.a.v. publicatie ministerieel besluit 15/05

 

Vandaag is het ministerieel besluit gepubliceerd m.b.t. de verdere versoepelingen die op woensdag 13 mei aangekondigd werden door de nationale veiligheidsraad.

Het ministerieel besluit luidt als volgt:

"Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn vanaf 18 mei opnieuw toegestaan."

De klankbordgroep van Sport Vlaanderen en Sport Vlaanderen, geeft nog volgende verdere specifiëring m.b.t. dit besluit:

 • Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn.
 • Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, adviseren we om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30 m² per deelnemer kan waarborgen.


Tennis Vlaanderen maakt hieruit op dat, mits naleving van de social distancing maatregelen, vanaf 18 mei:

 • Outdoor trainingen tot maximum 20 personen en maximum 1 lesvolger per 30 m², onder toezicht van een trainer, opnieuw toegelaten zijn. De richtlijnen 'Play Safe & Go Trainers' helpen je club en tennis- of padelschool op weg om de lessen op een veilige manier te organiseren.
 • Dubbelspel opnieuw toegelaten is, mits het doorgaat in georganiseerd verband door een club én met een meerderjarige toezichthouder of trainer. Houd hierbij steeds de 1,5m social distancing in acht, ook als dat wil zeggen dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.

Opgelet: de andere Play Safe & Go regels voor clubs en spelers blijven verder van kracht.

Deze versoepeling was enkel mogelijk dankzij jullie inspannigen om de tennis- en padelsport op een veilige manier te organiseren. We zijn ieder van jullie, clubbestuurders, vrijwilligers, trainers en leden daar ongelooflijk dankbaar voor. Laat ons er samen voor zorgen dat ook de komende tennis- en padelpartijen, de heropstart van het dubbelspel en de lessen verder op een veilige manier kunnen verlopen.

We wensen alle trainers, lesvolgers en fervente dubbelspelers

een heel fijne en veilige herstart!

 

Updates n.a.v. nationale veiligheidsraad 13 mei 2020

 

 

Vandaag 13 mei 2020 om 13u30 heeft de nationale veiligheidsraad enkele verdere versoepelingen aangekondigd.

Op basis van de voorbije weken hebben we samen met jullie kunnen vaststellen hoe de uiteindelijke bewoording in het ministerieel besluit nog een grote impact kan hebben. Hou hier zeker rekening mee voor je als club verdere stappen zet n.a.v. de updates die aangekondigd werden en die we hieronder kort samenvatten:

 • Outdoor trainingen tot maximum 20 personen, onder toezicht van een trainer, mits naleving van social distancing maatregelen, zullen vanaf 18 mei toegelaten zijn.
 • Wat dubbelspel betreft is er op dit moment geen duidelijkheid.
 • Indoor tennis of padel lijkt niet toegelaten tot minstens 8 juni.
 • Tot 30 juni zijn sportieve manifestaties niet toegestaan. Het is nog niet duidelijk wat dit mogelijks betekent voor onze competities.
 • De versoepeling voor kinderen tot 12 jaar waarvan de voorbije dagen sprake was, werd nergens bevestigd.
 • Voor 8 juni zouden geen verdere versoepelingen verwacht worden.

De publicatie van de ministeriële besluiten in de komende dagen zal verdere verduidelijking en zekerheid geven. Dan kunnen jullie concretere informatie van ons verwachten.

Update Play Safe & Go: nieuwe bijkomende maatregel voor tennis en padel

 

 

Donderdag 30 april, zijn de ministeriële besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit bevat een belangrijke, volledig nieuwe restrictie m.b.t. de speelpartners. Vorige week werd aangekondigd dat sporten toegestaan is met maximum 2 andere spelers. Nu werd aangevuld dat die 2 spelers, indien ze niet bij jou onder hetzelfde dak wonen, steeds dezelfde mensen moeten zijn.

De eerlijkheid gebiedt ons te stellen dat nergens bepaald wordt wat dit wil zeggen voor lessen en trainers. Een trainer oefent een professionele of vrijwillige activiteit uit en faciliteert en begeleidt de fysieke activiteit van 2 lesvolgers. Men zou kunnen besluiten dat de trainer, wanneer hij te allen tijde de regels van social distancing respecteert en zelf niet actief deelneemt aan de sportactiviteit, louter zijn beroepsactiviteit uitoefent en dat de vermelding van ‘'max. 2 steeds dezelfde speelpartners' om die reden niet van toepassing is voor trainers. Tennis Vlaanderen kan op dit moment echter niet uitsluiten dat controle-instanties deze bijkomende maatregel anders interpreteren.

Wij betreuren, net als jullie, de laattijdige communicatie van deze bijkomende maatregel. Als federatie kunnen we niet anders dan open en transparant met jullie, clubs en trainers, communiceren.

Zonder vooruit te willen lopen op de feiten, wordt wel aangegeven dat een eventuele versoepeling vanaf 18 mei, hieromtrent meer flexibiliteit zou betekenen.

Je kan de 'Play Safe & Go'-richtlijnen voor clubs en trainers nalezen op onze site.

Geniet van je tennis- of padeluurtje volgende week!

#PlaySafe #weeraandeslag

 

Update 27-04-20

Opnieuw tennis en padel spelen vanaf 4 mei onder strikte voorwaarden

Yes! EIN-DE-LIJK is het zover. Na weken in ons kot op zoek te moeten gaan naar creatieve manieren om actief te blijven, krijgen we vanaf maandag 4 mei, onder strikte voorwaarden, groen licht om opnieuw recreatief tennis en padel te spelen! Daar worden wij, en jullie ongetwijfeld ook, héél gelukkig van. Aan Tennis Vlaanderen, clubs en alle leden om te bewijzen dat we dit vertrouwen waard zijn. Daarom een heel warme oproep aan jullie om álles in het werk te stellen om onze favoriete sport op een veilige manier te beleven.

Volg zeker de Play Safe & Go-richtlijnen

Uiteraard zal ons padel- en tennisuurtje er nog even iets anders uitzien dan we gewoon waren. We zullen bepaalde, strikte maatregelen moeten volgen om veilig te kunnen spelen. Het is héél belangrijk dat alle clubs en spelers deze richtlijnen nauwgezet opvolgen. We rekenen hiervoor op ieders verantwoordelijkheid! Om dit in goede banen te leiden, maakten we werk van duidelijke ‘Play Safe & Go richtlijnen voor clubs, trainers en spelers',
 

 

 

Zopas communiceerde de overheid dat de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 worden versoepeld voor tennis en padel. Toch zijn er nog steeds belangrijke restricties:

 • Het clubhuis en de cafetaria blijven gesloten.
 • Alle groepslessen voor tennis- en padel (>2 lesvolgers) blijven opgeschort.
 • De opleidingen voor officials en trainers worden geannuleerd en verplaatst naar een nieuwe datum.
 • Alle tennis- en padelcompetities blijven opgeschort, al zeker tot en met 8 juni.
 • De Volvo Padel Voorjaarsinterclub wordt stopgezet en zal niet meer hervat worden in 2020 omdat er onvoldoende ruimte is in de drukke club- en competitiekalender.